29. června 2018 –– umění –– Ondřej Krynek

Na aktuálně konaném Bienále architektury v Benátkách 2018 se prezentuje Česká republika výtvarným projektem UNES-CO výtvarnice Kateřiny Šedé. Fiktivní organizace naráží svým názvem na to CO unese MĚSTO a přináší pohled do turisticky zatíženého Českého Krumlova, kde se normální život vytrácí na úkor turistického.

Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu neboli UNESCO má mimo jiné na starosti světové dědictví a od přírodních krás až po celá města. Takto organizací vybraná města mají pak členské státy ochraňovat. Aktuálně je na seznamu 1073 položek včetně dvanácti českých. Projekt výtvarnice Kateřiny Šedé s názvem UNES-CO se snaží podpořit normální život na úkor turistickému, díky němuž je často ohrožen.

Československý pavilon z roku 1926, který je dílem slavného českého architekta Otakara Novotného, se proměnil na dočasné sídlo fiktivní společnosti UNES-CO. Zvenčí je ověšen několika vlajkami členských států UNESCO. Uvnitř nabízí recepci, informační tabule, bílé vlajky a živý pohled do Českého Krumlova, jenž je prvním členským městem. Poukázáno je na turistický ruch i běžný život města.

Čtěte další články na téma bienáleBenátky

Foto: Roman Franc
Zdroj: UNES-CO