18. července 2019 –– umění –– Ondřej Krynek

Národní galerie v Praze ve čtvrtek pro veřejnost otevírá výstavu Alberto Giacometti. V holešovickém Veletržním paláci bude možné až do začátku prosince zhlédnou velkou retrospektivu jednoho z nejvýznamnější umělců 20. století. Těšit se můžete především na jeho nezaměnitelné sochy a obrazy. Součástí výstavy bude i řada komentovaných prohlídek.

„Jeho hlavním námětem byla lidská postava. Proslavily ho především existenciálně naléhavé protáhlé figury vznikající po druhé světové válce, neméně závažná jsou však i jeho díla z meziválečného období, kdy patřil k jádru pařížské avantgardy. Výstavu připravila Národní galerie ve spolupráci s nadací Fondation Giacometti sídlící v Paříži, která spravuje pozůstalost Annette a Alberta Giacomettiho,“ uvádí kurátorka výstavy Julia Tatiana Bailey.

„Výběr exponátů z jejích sbírek, který bude představen ve Veletržním paláci, zahrnuje přes sto plastik (včetně vzácných sádrových originálů), malby a kresby ze všech Giacomettiho tvůrčích období od dvacátých do šedesátých let,“ dodává s tím, že mezi doprovodným programem najdeme komentované prohlídky s historiky umění, kurátory výstavy, letní výtvarný ateliér, hernu pro malé děti, přednášky i víkendové akce.

Čtěte další články na téma výstavasocha

Foto a zdroj: Národní galerie v Praze