21. listopadu 2020 –– umění –– Ondřej Krynek

Uznávaný nizozemský architektonický ateliér OMA navrhl nový veřejný podmořský park The ReefLine. Po dokončení jej najdeme u pobřeží Miami Beach. Ekologický projekt vzniká ve spolupráci řady umělců, mořských biologů, výzkumníků, architektů a pobřežních inženýrů. Plánovány jsou zatím tři velké výtvarné instalace.

Cílem projektu není vytvořit jen novou atrakci pro potápějící se rekreující v oblasti, ale hlavně vytvořit nové útočiště pro ohroženou biologickou rozmanitost místních moří. Po dokončení by se vytvořené instalace měly stát stanovištěm pro ohrožené útesové organismy. Potápějící se plavci by tak měli mít možnost obdivovat jejich krásu a zapojit se pomocí finančních příspěvků na jejich obnovu.

Projekt vznikne v několika fázích a to podle konceptu OMA. Do roku 2022 zde budou čtyři instalace od OMA ze čtyř různých tvarů propojovaných schodišť. Vzniknout zde má i speciální stavebnicový bariérový systém, pro zklidnění mořského dna.

Asi nejzajímavější má být instalace v podobě několika automobilů, kterou navrhl slavný Leandro Erlich. Skládat se bude z 22 vozů v reálné velikosti poskládaných do imaginární kolony. První fáze má být hotova do roku 2021, druhá pak dle plánů o rok později.

Čtěte další články na téma moře

Foto a zdroj: The ReefLineOMA