26. srpna 2021 –– umění –– Ondřej Krynek

Francouzský výtvarník Julien Berthier vytvořil další vtipné umělecké dílo. Do vod na jihu Francie vyplula jeho neviditelná loď L’invisible, která je pokrytá umělým skalním masivem. Pokud loď kotví u břehů je skoro nerozeznatelná od svého přirozeného okolí. Na vodě se pak chová jako jakýkoliv jiný motorový člun.

Přibližně 420 centimetrů dlouhá, 232 centimetrů vysoká a 220 centimetrů široká loď je v základu tvořena běžně komerčně vyráběným plavidlem, na jehož palubu je však aplikován velký objem polystyrenu a epoxidové pryskyřice. Právě z těchto lehkých a odolných materiálů jsou vyrobeny umělé kameny, které jsou dále opatřeny barvou imitující suché kameny i jejich vodou omílanou část.

Pohyblivá umělá skála na moři se pohybuje v okolí francouzského Marseille a nahodile při kotvení upravuje jeho okolní krajinu. Objekt se pohybuje na pomezí designu, sochy a vylepšenou realitou, je objektem pro volný čas, vyjadřuje umělcovu úzkost ze snahy o přežití a odkaz na ekologické rozmary i změny klimatu.

Čtěte další články na téma loď

Foto a zdroj: Julien Berthier