25. února 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

Největší české umělé jezero Medard, které leží jen pár kilometrů za městem Sokolov, chystá výraznou modernizaci. Jezero s plochou téměř 500 hektarů, vzniklé zatopením po dřívější těžbě, bude oživeno několika projekty na jezeře a v bezprostředním okolí. Počítáno je rekreačním využitím, novými sportovními aktivitami, bydlením i přístavem. Návrh vytvořil ateliér A8000.

„Krásno, ale i funkce, ekonomika, ekologie a koncept smart green lokality, demografie a sociologie jsou klíčové pro zdárné budování kvality života území. Okolí jezera Medard je obrovskou příležitostí pro rozvoj celého Karlovarského kraje. Jiná zatopená jezera, jako například Milada v Ústeckém kraji, byla vždy řešena především pohledem krajinářské architektury a jako místo k rekreaci. Na tu samozřejmě myslíme také. Uvědomujeme si ale, že vyvážená kulturní krajina přináší nový život do lokality, který Sokolovsko potřebuje. Pro náš návrh byla klíčová především práce s daty a analýza toho, co je nejlepší z pohledu celkové transformace a investice. Jen tak se může místo rozvíjet skutečně zdravě a efektivně,“ řekl Martin Krupauer z ateliéru A8000.

Projekt má celkem šest pilířů rozvoje lokality. Prvním je volný břeh a přístup k přírodě s minimem zastavěných ploch a vyhlídkami do krajiny. Druhým je vybudování nové městské čtvrti na východním břehu zvaní Přístav. Mělo by mít pestrou škálu včetně plovoucího bydlení, přístavu, náměstí, promenády a veřejným prostorem. Třetím je dům zvaný Ostrov. Jednat se mí o moderní technologickou budovu založenou 16 metrů pod hladinou vody. Nabízí se zde využití pro vědecké pracoviště.

Čtvrtým pilířem je bydlení nad jezerem s výhledy na jezero a hřebeny hor v pozadí. Pátým pilířem je sportovní a rekreační využití oblasti. Bude zde možné vybudovat zázemí pro různé sporty jako loděnice, jachting či kiting. Šestým pilířem je chytré řešení a udržitelnost a to od využití fotovoltaických elektráren až po vodní přečerpávací stanici. První změny se plánují do tří let, celá revitalizace pak do 20 let.

Čtěte další články na téma bydlenírekonstrukce

Foto a zdroj: A8000