28. února 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

Byl ohlášen výsledek architektonické soutěže na nový terminál vysokorychlostní železnice u Roudnice nad Labem. Soutěž vyhrál ateliér Rusina Frei architekti, který navrhl minimalistický soubor staveb v přiměřené velikosti plánovaného využití. Současně bylo navrženo krajinářské řešení okolí i řešení navazující autobusové a cyklistické dopravy.

„Vysokorychlostní železnice by měla do krajiny vstupovat udržitelným způsobem. Proto je trať lemována přírodním zeleným pásem s lesy, remízky a vsakovacími poldry. Všechny nadzemní budovy terminálu jsou redukovány na nezbytné minimum. Odbavovací halu tvoří transparentní prostorová konstrukce nad kolejištěm, uplatňující se v dálkových pohledech jen málo. Údržbová základna je skryta za travnatým valem,“ uvádí architekti Martin Rusina a Martin Frei.

„Povrchové parkoviště po obou stranách trati efektivně obsluhuje terminál. Stromy, zelené pásy a propustné povrchy pomáhají lépe začlenit parkoviště do krajiny. Dlouhodobá stání jsou umístěna v podzemním parkingu. Hromadná doprava a cyklotrasy jsou přivedeny k předprostoru na východní straně terminálu směrem k Roudnici. Moderní konstrukce odbavovací haly, využívající současných technologií, je vyjádřením ducha vysokorychlostní železnice. Architektura haly, připomínající zdálky lehký most nebo pavilon v krajině, zblízka symbolizuje význam terminálu jako vstupní brány do krajiny Podřipska a Roudnicka,“ dodávají pražští architekti.

Čtěte další články na téma nádraží

Foto a zdroj: Rusina Frei