11. března 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

Brněnský architektonický ateliér Papousek & Silhan Architects nedávno dokončil v Ostravici novostavbu nazvanou Tři domy a dvůr. Trojice objektů s dřevěnou fasádou slouží jako obslužné budovy pro správu přilehlého golfového hřiště. Architektura budov, použité materiály i koncepce pak citlivě vstupuje do krajiny, není dominantní a své funkce vizuálně chrání od pohledů z okolí.

„Koncepce se sestává ze tří objektů a nádvoří. Trojúhelníková část parcely vymezená hranicemi pozemku a potokem je poměrně malá a objemný provoz zázemí údržby se na ni vejde jen při vhodném řešení. Proto je provoz rozdělen do tří objektů. První objekt – Hala je jednopodlažní skeletový objekt cca 11 metru široký a 34 metru dlouhý. Hala je přisazena svoji delší stranou k hraně pozemku. Druhý objekt – objekt dílen a zázemí údržby je dvoupodlažní skeletový objekt 7,4 metru široký a 23 metru dlouhý a je nasazen svoji podélnou osou kolmo k hale a delší stranou k příjezdové cestě,“ uvádí brněnští Jiří Papoušek a Martin Šilhan.

„Mezera mezi objekty bude sloužit jako brána. Kompozici objektů uzavírá třetí objekt, který se skládá z hospodářství sypkých hmot, myčky na strojovou techniku a malé benzínové stanice. Toto příslušenství je určeno jednotnou podobou a v bloku dlouhém 21,7 metru a širokém 5 metru je umístěno podélně s hranou potoka. Celková kompozice je tedy uzavřená jako dvůr. Právě otevření objektů směrem do dvora umožňuje účelné využití malého prostoru. Objekty jsou bariérové, ke svému okolí se otáčí zády, a provoz ve dvoře tak nebude vizuálně vnímatelný z golfového hřiště ani z okolních pozemků určených v budoucnu k výstavbě rodinných domů,“ dodávají.

Celková užitná plocha staveb je 665 metrů čtverečních a přestože je jejich využití odlišné mají zcela jednotný architektonický ráz, který je do místa zcela patřičný. Použití dřeva na fasádě, světle šedé kovové prvky, kulatá okna, plechová sedlová střecha betonové oddělovače na dvoře k sobě esteticky velmi příjemně pasují a budou nadčasovou ozdobou místa. Oproti klasicky stavěným halám je to u nás příjemná změna a správný směr.

Čtěte další články na téma architektura

Foto: Petr Polák
Zdroj: Papousek & Silhan Architects