9. června 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

Severozápadně od Prahy v obci Noutonice se podařila další skvělá konverze. Podle návrhu architektů z ateliéru Objektor se pro soukromého investora proměnil starý historický statek na stylovou kavárnu, která přiléhá na jezdecký areál. Modernizace proběhla v nadčasovém duchu, obnovena byla fasáda a z interiéru dýchá svěžest i duch dob dávno minulých.

„Adaptace historické budovy statku na kavárnu s dvorem navazuje na přilehlý jezdecký areál. Hlavní děj se odehrává za vraty bývalého statku, kde poloveřejný prostor supluje roli nefunkční návsi. Dvůr je vytyčen žulovou zádlažbou, v jejímž těžišti je zasazena vzrostlá lípa, kolem které se odehrává neformální život kavárny. To vše na pozadí koňských stájí, které dokreslují atmosféru venkovského stavení,“ uvádí autoři Jakub Červenka, Václav Šuba a Tereza Scheibová.

„Vnitřní dispozice nedoznala mnoha změn. Přibyla hmota zázemí pro zaměstnance, které se do stávajícího domu již dispozičně nevešla. Tektonicky působivé prostory jsme očistili od nánosů času. Ten se do nich pomalu vrací postupným zabydlováním interiéru svým provozovatelem. Důležitým funkčním prvkem pro obsluhu dvora byl návrh nového otvoru výdejního okna. Při zahájení stavebních prací se zjistilo, že toto okno už na místě historicky stálo. Asi je vše, jak má být,“ dodávají.

Příjemné je, že rekonstrukcí statku pro architekty práce nekončila. Nebyli jsme tak svědky rekonstrukce jen části budovy a přilehlého zanedbaného areálu. Naopak přilehlý jezdecký areál se začíná proměňovat ve stejném duchu, kdy z nich dýchá tradice, vesnické prostředí a kvalitní materiály bez zbytečných výrazných moderních prvků. Konverze statku se uchází o Českou cenu za architekturu.

Čtěte další články na téma konverzerekonstrukce

Foto: Alex Shoots Buildings
Zdroj: Objektor Architekti