27. června 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

Pardubice se mohou pochlubit další architekturou na světové úrovni. Dvojice architektů Vít Podráský a Jan Žalský zde před několika měsíci vybudovala Památník Zámeček, který připomíná temné události nacistického vraždění z roku 1942. Nový památník zachovává střípky původního vzpomínkového místa a moderní cestou vytváří nové expozice, které jsou ukryté v podzemí.

„Předně bylo odstraněno oplocení areálu, což jej propojilo se sousedním parkem a umožnilo nový přístup v jeho hlavní ose. Písečný val byl remodelován a les dosázen v místech, kde se nacházel v době poprav. Východiskem nové kompozice se poté stal pomník z roku 1949. Jednotící linie společně s ním nově integruje jak muzeum, tak stupně na sezení při pietních setkáních,“ uvádí Vít Podráský a Jan Žalský k nutným zásahům na pozemku, kde památník vznikl.

„Vlastní muzeum je umístěno v zemi, vklíněno mezi stromy. Nechce konkurovat pomníku. Betonový odlitek se ztrácí pod zelenou střechou přecházející v okolní louku. Stává se spíše landartem než skutečným domem. Charakterová různorodost jednotlivých výstavních prostor pak vytváří podklad pro tematické celky okružní expozice, které pracují jak s dobovými fyzickými exponáty a archiváliemi, tak především s množstvím audiovizuálních a multimediálních prvků,“ dodávají.

A přesně takový by památník v současné době měl být. Perfektní citlivý přístup ke stávajícímu prvku, v podstatě neviditelná architektura v pohledu příchozího návštěvníka, emotivně působící vstup mezi vysokými betonovými zdmi skrytými v zemi, přenesení exponátů z původní expozice a vytvoření moderní expozice pro 21. století. Není divu, že realizace byla nominována na Českou cenu za architekturu.

Čtěte další články na téma památníkPardubice

Foto: Ondřej Bouška
Zdroj: Vít Podráský a Jan Žalský