25. listopadu 2009 –– architektura –– Hana Hrudová

V městské části Flaminio v Římě bylo dokončeno muzeum MAXXI od světoznámé architektky Zahy Hadid. Stavba za 150 milionů euro se rozprostírá na ploše 29 tisíc metrů, pojala téměř 7 milionů kilo oceli a 50 tisíc metrů krychlových betonu. Jde o první italské muzeum zasvěcené nejen současnému umění, ale také architektuře a kreativitě 21. století.

Britské studio Zaha Hadid Architects vyhrálo mezinárodní soutěž na výstavbu muzea vypsanou italským ministerstvem kultury v roce 1999 a v květnu roku 2003 byl položen jeho základní kámen. Projekt se soustředí především na řešení území, jako urbanistického celku, který člověka zcela pohltí do světa moderního umění.

Měřítkem navazuje na původní zástavbu kasáren a zvlněná hmota, tvořená pohledovým betonem, sklem a ocelí, má evokovat propletené ulice města. V některých místech se spojuje se zemí, jinde zase klesá a stoupá a opět se potkává. Vše koresponduje s venkovní linií betonových ploch, které se střídají s plochami bílých oblázků. Exteriér tu naprosto volně přechází do interiéru.

Hned po vstupu do samotného objektu návštěvníka ohromí kovové schodiště s osvětleným systémem podest, které se mimoúrovňově různě křižují. To se vznáší nad celým vstupním prostorem, v jehož středu z podlahy vystupuje zakulacená hmota recepce. Tento levitující prvek umožňuje návštěvníkovi doslova proplouvání objektem. Stěny tu nemají pouze funkci podkladu pod obraz, ale dotváří celkovou atmosféru.

Variabilita prostoru je tvořena systémem potencionálních příček, které jsou ukryty v žebrech stropní konstrukce a dle potřeb konkrétní výstavy lze prostor členit nebo ponechat odlehčený. Důležitým prvkem je ve velké míře využití denního osvětlení a to díky prosklené stropní konstrukci. Pomocí integrovaných klapek jde však sluneční paprsky lehce regulovat a rozehrát tak hru světel v interiéru. Stejně jako v exteriéru dominuje uvnitř bílá barva, beton a prosklené plochy, což poskytuje neutrální prostor pro výstavy všeho druhu a tím neustále se měnící tvář objektu.

MAXXI je místem pro umění a architekturu, ale staví je zároveň do konfrontace s moderním designem, módou, filmem a popřípadě i reklamou. Jde o fluidní inspirativní prostředí, které člověka vtáhne do experimentování na poli kultury. „Snažili jsme se vytvořit nový urbanistický návrh a vytvořit novou plochu jako kampus pro umění a tak tato budova není jen objektem, ale jde vlastně o jakési pole ve kterém je místo pro mnoho rozlišných funkcí,“ řekla držitelka Pritzkerovy ceny Zaha Hadid během tiskové konference v Římě. A tak kromě výstavních prostor se v objektu nachází i studovny, auditorium, knihovny, knihkupectví, kavárna a také například prostory pro komerční využití.

K dnešnímu dni se ve sbírkách MAXXI nachází přes 300 prací od různých světových autorů, které tu již brzy budou tvořit stálou expozici. Otevření italského kampusu moderního umění je naplánováno na rok 2010. Na počest autorky tohoto projektu proběhla však v polovině listopadu první choreografická instalace, kterou vytvořil Sasha Waltz. Na ní se fluidní a dynamické linie zhmotnily v tělech a pohybech tanečníků.

Čtěte samostatný článek Řím dokončuje muzeum MAXXI s uměním 21. století

Foto: Helene Binet, Roland Halbe, Jan Vebr a Hana Hrudová
Zdroj: Zaha Hadid