19. června 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

I přes velikost jen asi dva tisíc obyvatel má podkrkonošská obec Studenec skvěle vybavenou základní školu a mateřskou školu s několika sportovišti a amfiteátrem. Nedávno se hlavní budova rozšířila podle návrhu pražského ateliéru Chrama. Výrazná přístavba působí nezvykle, hravě a jako hlavní dominantu používá velká okna, z nichž děti mohou vyhlížet do okolní zeleně.

„Přístavba ZŠ a MŠ Studenec se nachází ve větším celku sportovního a vzdělávacího areálu ve středu obce Studenec a Zálesní Lhota, svým severním průčelím společně se stávajícími budovami tvoří jakýsi polouzavřený dvůr, svým jižním průčelím pak vytváří ohraničení předprostoru Amfiteátru, venkovního jeviště, který obec i škola využívají pro pořádání různých společenských událostí,“ uvádí autoři stavby Martin Junek a Adam Cigler.

„Západní průčelí se obrací nad strmý svah nad říčkou Oleškou a s ohledem na to, že se ze všech průčelí budovy uplatňuje v místě pohledově nejméně, je navrženo tak, aby plně podpořilo nejlepší výhledy do zvlněné krajiny Podkrkonoší, které jsou právě tímto směrem. Východním průčelím je lávkou spojena se stávající budovou ZŠ a MŠ Studenec, jejíž nejstarší část je autorskou prvotinou Karla Hubáčka,“ dodávají.

Architektura budovy působí stejně nenásilně jako interiér. Hravost základních materiálů, přiznání pohledových betonových stropů, dřevěná okna i na chodbách a spojovacím krčku působí na dnešní dobu zcela patřičně. Zajímavostí interiéru jsou velké skleněné hodiny i hojné obložení dřevem v učebnách. Jedná se o další realizaci školy, která nejde úplně klasickým proudem a je to tak dobře.

Čtěte další články na téma škola

Foto: Adam Cigler a Radka Ciglerová
Zdroj: Chrama