2. července 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Bývalé samostatné město Stará Boleslav, dnes městská část spadající pod Brandýs nad Labem, postaví novou základní školu, která bude sloužit až 900 žáků z celkem 16 obcí. Soutěž o podobu stavby vyhrál brněnský architektonický ateliér Chybík + Krištof, který navrhl třípodlažní stavbu navazující postupně na sebe. Chybět nebude uzavřená zahrada se sportovištěm.

„Vítězný návrh spočívá ve flexibilním přístupu, který škole v budoucnu umožní vyvíjet se podle aktuálních potřeb. Stavba se zelenými atrii se otevírá výhledům na poutní baziliku Nanebevzetí Panny Marie a baziliku svatého Václava. Na financování stavby za 1,5 miliardy korun se budou podílet samy obce, které kvůli počtu obyvatel do tisíce obyvatel nemají možnost vybudovat si vlastní školu. Postavena by měla být už v roce 2026,“ uvádí architekti.

„Díky svým výhledům vytváří nová budova Základní školy ve Staré Boleslavi výukové prostory se všudypřítomným odkazem na místo, v němž se nachází. Její lineární nízkopodlažní strukturu architekti začlenili do okolní zástavby a doplnili ji vertikálními zelenými atrii. Vnitřní prostor školy kombinuje vzdělávací, sportovní a kulturní prvky bez jasných hranic. Racionální a jednoduchá prefabrikovaná betonovo-dřevěná konstrukce umožňuje rychlou výstavbu a schopnost se přizpůsobit měnícím se potřebám vzdělávacího systému,“ dodává mediální zástupkyně architektů.

Čtěte další články na téma škola

Foto a zdroj: Chybík + Krištof