21. července 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Po omezenou dobu byl v zahradě Uměleckoprůmyslového muzea v Praze vystaven pavilon Between Conflicts neboli Mezi konflikty, kteří navrhli pražští architekti z ateliéru ICE Architects. Postaven je technologií 3Dtisku z betonu, má čtyři vstupy a výrazné organické tvary. Zajímavá je na pavilonu především pointa vzniku a hlubší význam odkazující na aktuální válečné dění v Evropě.

„V rámci výstavního pavilonu byl objekt kontextualizován a upraven tak, aby referoval k obranným stavbám, ale zároveň reagoval na architektonický a sociálně politický kontext. Základní prvky našeho systému Modesty byly doplněny vysoce artikulovanými stěnami vlnité struktury, které tak propojovaly stavbu s okolní zahradou. Vlnité stěny reagovaly na blízkou kašnu, rozehrávaly prostor a díky možnostem 3D tisku vytvářely tvary, které by jinou technologií byly těžko dosažitelné,“ uvádí architekti z ateliéru ICE Architects.

„Stropy byly doplněny patterny, které vycházely ze strukturální analýzy a zobrazují principy stress lines. Na podlaze jsme vytvořili patterny vycházející z princip jenž je založen na vyplnění tvaru křivkou pomocí růstového algoritmu. Na stěnách byly použity patterny generované pomocí AI (umělá inteligence). Naším konceptem bylo ověřit si možnosti informované plochy a intarzie do 3D tištěného betonu,“ dodávají.

Architekti projevili do designu pavilonu obrázky generované umělou inteligencí z věty: Ukrajinské děti ukrývající se v lese malované Gustavem Klimtem a Mikolášem Alšem. Nejsou sice na první pohled viditelné díky převodu na tiskové dráhy. Odkazuje se tak na konflikt na Ukrajině, který i po více jak roce dále probíhá. Pavilon se na léto přesunul do Jihlavy na akci Landscape Festival a v létě dostal také nominaci na Českou cenu za architekturu.

Čtěte další články na téma pavilonUkrajina

Foto: Alex Shoots Buildings
Zdroj: ICE Architects