7. července 2023 –– události –– Ondřej Krynek

Až do prvního říjnového dne 2023 je možné v Jihlavě a okolí navštívit tradiční Landscape Festival, který více jak 10 let nabízí zajímavé intervence do městské krajiny s cílem vyprovokovat diskuzi o městské krajině. Na různá místa po Jihlavě a nedaleké Brtnici, Humpolci a Branišově je možné prohlédnout si sochy, instalace, dětská hřiště, zelené záhony, pavilony i intervence do krajiny.

„Landscape festival je pro Jihlavu příležitostí prosadit i jiná soudobá témata, jako je kvalita veřejných prostranství a jejich udržitelnost, biodiverzita či adaptace na změnu klimatu. Bude příležitostí objevit mnohovrstevnatost městské krajiny jak pro místní obyvatele, tak pro přespolní návštěvníky města,“ uvádí organizátoři akce k již 11. ročníku.

„Jihlava je místem s výraznou kulturní stopou, jež byla důležitým podnětem pro kurátorský koncept, nabízející spolu s místními organizacemi (Brána Jihlavy, Oblastní galerie Vysočiny) jiný pohled na genia loci města. Festival se neomezuje jen na intravilán města, ale svým přesahem do Brtnice, Branišova a Humpolce připomíná významné architekty, výtvarné umělce i zdejší organizátory veřejného života, kteří formovali a formují bohatý kulturní obraz Vysočiny – například Josef Hoffmann, Adolf Loos, Bohuslav Fuchs, Věra a Vladimír Machoninovi, Čestmír a Ivan Kafkovi nebo kulturní zóna 8smička. Mezi vyzvanými autory jsou rovněž významní rodáci a především „lokálové“, kteří svojí tvorbou formují kulturní niveau Vysočiny,“ dodávají.

Mezi nejzajímavější instalace rozhodně patří Roh hojnosti, který navrhl Vladimír Sitta, instalace Between Conflicts od Ateliéru HRA, ozdobená promenáda skrze město od CCEA MOBA a SUPŠ Jihlava Helenín, na sídlišti vystavěná Zahrádka od LP + Flowers & Gardens, instalace Kruh pro Bohuslava od Mosa Atelier, socha Simplex od Ivo Loudy nebo slisované PET láhve do barevných balíků jako Tři škrty od Ivana Kafky.

Čtěte další články na téma výstavaJihlava

Foto: Jakub Koumar
Zdroj: Landscape Festival