4. ledna 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

Ani ne milionový jihoasijský stát Bhútán, který je vnitrozemským a sousedí s Indií, představil na konci roku 2023 svou vizi rozvoje. Urbanistickou studii s řadou nerealizovatelných, ale také zdařilých projektů ulic, mostů, obytných budov, přehrad i letiště pro Bhútánské království navrhl dánský architektonický ateliér BIG. Megalomanský projekt Mindfulness City chce být ekologický a nasměrovat zemi ke správným investicím a růstu.

„Mindfulness City, které se nachází na indicko-bhútánské hranici na jihu Bhútánu, využije své polohy a propojení s jižní a jihovýchodní Asií k tomu, aby položilo základy budoucího růstu země a vytvořilo ekonomické příležitosti pro její občany prostřednictvím investic do zelených technologií, vzdělávání a infrastruktury. Územní plán zahrnuje nové mezinárodní letiště, železniční spojení, vodní přehradu, veřejná prostranství a jazyk pro místní typologii budov, který vychází z 9 oblastí GNH: psychická pohoda, zdraví, vzdělání, životní úroveň, využití času, ekologická rozmanitost a odolnost, dobrá správa věcí veřejných, kulturní rozmanitost a odolnost a vitalita komunity,“ uvádí ateliér Bjrake Ingels Group neboli BIG.

„Intimní ulice dlážděné propustnými dlažebními kostkami zajišťují odolnost tím, že umožňují vsakování dešťové vody do země namísto do kanalizace. V nových budovách budou použity místní materiály včetně dřeva, kamene a bambusu, které jsou inspirovány lidovými motivy, jako jsou roubenky, římsy, ornamenty a střešní krytiny. Čtvrti uvnitř města, rozdělené řekami, jsou spojeny třemi hlavními spojnicemi mobility, které příležitostně slouží jako dopravní infrastruktura v kombinaci s občanskou a kulturní vybaveností a vytvářejí řadu „obytných mostů“, které jsou přizpůsobeny každé z devíti oblastí hrubého národního štěstí,“ dodávají architekti.

Architekti pojali trojici mostů jako tři klíčové prvky města. V jednom by mělo být letiště, v druhém duchovní centrum a třetí zdravotní centrum s univerzitou. Chybět nemá kulturní centrum, podpora pěstování starými metodami a postupy, trh s místním textilem a základní infrastruktura a vybavenost. Město jako celek by mělo být uhlíkově negativní. Jestli se projekt podaří realizovat alespoň z části uvidíme za několik let.

Čtěte další články na téma BIGurbanismus

Foto: Brick Visual a Atchain
Zdroj: BIG