3. dubna 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

České Budějovice jdou příkladem. Tradiční teplárna by měla do čtyř let přestat spalovat uhlí a přejít na obnovitelné zdroje energie. Část areálu bude tak moc projít konverzí měnící celou oblast a především některé stávající budovy. Místo bourání zde má vzniknout multifunkční technologický a vzdělávací komplex s komunitním zázemím. Dokončení se plánuje do roku 2030.

„Ne destrukce, ale evoluce. Ateliér A8000 přistupuje ke stávajícímu energetickému brownfieldu citlivě a udržitelně. Existující budovy, konstrukce a zařízení navrhuje z velké části zachovat a naplnit novým životem v areálu i mimo něj. Novou atraktivitu nevytváří uměle, ale staví ji na existujících kvalitách místa, které dále rozvíjí. Vychází přitom z DNA lokality. Část se starou výtopnou navrhuje vyčlenit majetkově i provozně a objekt transformovat jako FabLab – multifunkční centrum pro setkávání, vzdělávání, technologie, výzkum, práci i zábavu. Místo se tak polidští, oživí a propojí s lokálními partnery i místní komunitou,“ uvádí vítězní architekti.

„Do severovýchodního rohu areálu jsou umístěny vysokoškolské koleje pro nedalekou VŠTE ČB. Konstrukčně se jedná o utilitární modulovou výstavbu, s možností etapizace. Studenti ocení výhledy do okolní krajiny s rybníky, zelené střešní terasy i studovny vzájemně propojené mezi sebou lávkami z recyklovaných konstrukcí dopravníků uhlí. Uvažováno je až o 250 lůžkách. Propojení s vědeckým a komunitním zázemím FabLabu přinese do areálu celoroční a celodenní život,“ dodávají k druhé nejzajímavější části areálu.

Čtěte další články na téma konverzeČeské Budějovice

Foto a zdroj: A8000