7. března 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Už v létě 2023 by měly České Budějovice otevřít rekreační areál, který vzniká na břehu zde protékající Vltavy. V rámci studie vytvořené před třemi roky ve městě vzniká sportovní a volnočasový areál, kde bude pláž, promenáda, cyklostezka i několik sportovních hřišť nejen pro volejbal. Realizován je návrh ateliéru A8000 a po otevření první etapy bude následovat ještě druhá neméně rozsáhlá.

„Břeh Vltavy by měl sloužit všem obyvatelům města a nejrůznějším cílovým skupinám. Velmi důležitý je celodenní provoz. Ráno se zde zastaví na kávu maminky s dětmi, odpoledne přijdou lidé se slunit a koupat, zasportovat si a večer si sem zajdou nejenom mladí lidé na koncert a na drink. Multifunkčnost se nám ověřila ve všech našich projektech,“ říká architekt Martin Krupauer. Území je rozděleno na dvě části, kde jedno je záplavové a blíže řece a druhé horní za protipovodňovou hrází.

„V tomto území jsou navrženy různé typy dětských a sportovních hřišť, plochy zeleně, zázemí rekreačních a sportovních ploch, centrum kulturního dění neboli centrální náměstíčko. Pomyslné společenské centrum rekreační zóny se skládá z modulárních kontejnerů doplněných dřevěnými terasami a mlatovými plochami pro venkovní posezení. Kontejnerový design spoluvytváří neformální prostředí. Přírodní barevná škála harmonicky komunikuje se zemitostí okolní krajiny. Základním materiálem fasád je corten v kombinaci s dřevěným obkladem. Součástí modulární sestavy je také vyhlídková lávka. Část střech bude využita pro terasy s posezením, zbytek bude pokryt extenzivní zelení. Návštěvníci zde mohou využít kavárnu, bistro, půjčovnu sportovního vybavení, šatny, hygienické zázemí či podium pro nejrůznější sportovní, hudební a další kulturní akce,“ dodává autorský tým.

Čtěte další články na téma České Budějoviceurbanismus

Foto a zdroj: A8000