7. dubna 2022 –– architektura –– Ondřej Krynek

Francouzský ateliér Chaix & Morel et Associés se stal v roce 2020 vítězem mezinárodní architektonické soutěže o podobu rozšíření a rekonstrukce kulturního domu Slavie v Českých Budějovicích. Minimalistická dostavba v podobě částečně prosklené kostky je připojena zboku památkově chráněného objektu, který dříve plnil roli spolkového domu. Do soutěže se přihlásilo 33 týmů.

„Návrh nejlépe splňuje stavební program, který umisťuje do optimální formy dostavby: neplýtvá při tom prostorem a provozy na sebe navazují logicky a rozumně, což zaručuje dlouhodobě dobré fungování. Komise se shodla, že návrh reprezentuje rovněž vysoce hodnotnou architekturu, jejíž kvality je nutné udržet ve všech následujících fázích – při projednávání, při projektování, a zejména pak při samotné realizaci. Zároveň se jedná o návrh, který je veřejně zcela obhajitelný a který naplňuje vysoké nároky města Českých Budějovic, a to tím, že vznikne dům žijící rozmanitými kulturními aktivitami, a nikoli pouze izolovaná stavba zasvěcená jednomu žánru. Do stávající hmoty historického domu autoři zasahují poměrně odvážnými vstupy – ovšem při respektování původních prvků – a vytvářejí tak otevřené a vzdušné prostory přiměřené jednotlivým provozům a funkcím,“ uvádí k nejlepšímu návrhu porota.

„Díky zahradnímu patru vzniká nová komunitní a demokratická dimenze veřejného života objektu i prostředí, v němž se nachází. Dům umožňuje plnou integraci venkovního a vnitřního programu a lze jej jednoduše obejít bez rušivých bariér. Disponuje rovněž nejpřesvědčivěji vyřešeným parterem, který harmonicky koresponduje s okolím a který zaručuje celkovou živost dotčeného prostoru. Návrh vytváří ze stávajícího domu nové centrum – přitahuje lidi mimo jiné i díky situování malého sálu na úroveň parteru,“ dodává porota s tím, že předností návrhu je i zachování hlavního vřetenového schodiště. Projekt nyní dostal pravomocné stavební povolení a očekává se tak jeho realizace.

Čtěte další články na téma České Budějovicerekonstrukce

Foto a zdroj: CCEA MOBA