16. května 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

Přístup k architektuře škol a školek je různý. Mimo hlavní proud barev, tvarů a výstředností jde Mateřská škola Podhrad, kterou navrhl ateliér Sporadical na okraji Humpolce v krásném parku. Bílé kostky jsou poskládány v jednu uskákanou hmotu, mají zelené střechy, velká okna a interiér s dřevem, barvami a hračkami.

„Navrhli jsme vilu v zahradě s několikrát zalomenou fasádou, která se velkými okny otevírá do části parku s největším počtem stromů. Tvarování domu a jeho umístění se vyhýbá kořenovým systémům cenných stromů, které jsou největším bonusem školní zahrady – poskytují dětem stín a přirozená herní zákoutí. Zahrada zabírá polovinu parku, druhá polovina zůstala volně průchozí. Pro dopravní obsluhu slouží stávající komunikace vedoucí k sousedním bytovým domům, která byla doplněna o parkovací stání,“ uvádí architekti z ateliéru Sporadical.

„Záměrem bylo navrhnout dům, který racionálním i atraktivním způsobem zužitkuje kvalitu místa a bude zábavný a podnětný pro děti i pedagogy. Pevná forma, kterou se bílá stavba s plochými střechami prezentuje do ulice, se směrem do zahrady rozpadá v několika zalomeních. Každá třída se velkými okny otevírá do 3 světových stran. Stavba je částečně zapuštěna do svažitého terénu, travnaté svahy se stávají dalším herním prvkem,“ dodávají.

Nenásilná a nadčasová stavba školky má v drtivé části hmoty dvě nadzemní podlaží s tím, že zhruba v jedné třetině hmota vystupuje do tří nadzemních podlaží. Interiér nabízí čtyři třídy a místo pro hudební a výtvarné činnosti. Nechybí prostor pro administrativu umístěný v nejvyšší podlaží. Nejpříjemnější jsou velká okna do zahrady, minimum barev, velké využití dřeva a nadčasová řešení.

Čtěte další články na téma školaHumpolec

Foto: Matěj Hošek
Zdroj: Sporadical