30. května 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

Negrelliho viadukt pochází z roku 1850 a postaven byl jako páteřní trať mezi Drážďany, Prahou a Vídní. Má délku 1 100 metrů a celkem 99 oblouků. Donedávna byl využíván jako parkoviště, skladiště nebo měl jiné nevhodné využití. Projekt náročné rekonstrukce vyústil v důstojnou a citlivou modernizaci stavby a proměnu jednoho z oblouků na místo k pronájmu. Pilotní oblouk vypadá skvostně.

„Negrelliho viadukt – Příležitost pro kreativní město 036 je první realizovaný zkušební oblouk v rámci celkového projektu, který spolek Viadukt inicioval již v roce 2012. Pilotní oblouk je prvotinou v našem prostředí a to jak z pohledu stavebně-architektonického tak především z pohledu komunitního plánování s důrazem na místní ekonomiku a podporu lokálních kreativních aktivit. V dlouhé cestě k realizaci pilotního projektu trojice autoru založila spolek Viadukt, jehož cílem je dohlížet na revitalizaci Negrelliho viaduktu,“ uvádí organizace CCEA MOBA, která projekt revitalizace viaduktu zastřešovala a podílí se na jeho současném rozvoji.

„Od první akce Trati galerií pořádané v roce 2013 do roku 2023 proběhlo více než desítek kulturních akcí, nespočet jednání, prezentací a přesvědčování řady aktérů. Podrobnější popis těchto činností je na webových stránkách viaduktu. CCEA MOBA zpracovalo kompletní studii v roce 2016. V roce 2019 se projekt Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město stal oficiálním dokumentem schváleným radou Hlavního města Prahy, což umožnilo realizaci Pilotního oblouku 036. Na řadě je dalších 45 oblouků a úprava celého veřejného prostranství,“ dodávají.

Projekt počítá s různými využitími oblouků. Vzhledem k jejich rozdílné velikosti danou rozdílnou šířkou, výškou i hloubkou je navrženo několik různých dispozic a využití jako kavárna, knihovna, dílny, kanceláře, ateliéry a podobně. Důležitá bude také úprava okolí viaduktu, která je velmi podrobně do detailu naplánována tak, aby celé okolí pozvedla na požadovanou úroveň. Z Karlína tak zmizí jeden z velkých a nepřehlédnutelných strašáků celé čtvrti. Město se tak posune mezi další světová města, kde byly podobné viadukty obdobně přestavěny.

Čtěte další články na téma Prahakonverze

Foto: Daniela Dostálková, Lukaš Cetera a CCEA MOBA
Zdroj: CCEA MOBA