2. července 2024 –– architektura –– Ondřej Krynek

V pražské čtvrti Ďáblice stojí už dlouho starý bytový dům Akcíz, který se přičiněním místní samosprávy rozšířil o nový objekt. Stejně jako ten původní slouží i ten nový slouží jako důstojné bydlení různým lidem v různých životních situacích. Objekt z dřevěných panelů má jednoduchý design, dvě až tři podlaží a surově přiznané stavební materiály.

„ Nový dům obsahuje škálu 14 bytových jednotek poskytujících minimální, ale přiměřeně důstojné podmínky pro bydlení nájemníků v různých životních situacích. Nový dům reaguje na decentní modelaci původního terénu ve snaze zapojit do pobytových ploch také bezprostřední okolí, zároveň tak pomáhá zadržovat dešťovou vodu na pozemku. Dům je posazen na sníženou východní hranici pozemku a s pomocí zídky zde vytváří nízkou terénní terasu dobře využitelnou pro zahrádky přízemních jednotek,“ uvádí architekti Michal Fišer a Tomáš Zdvihal.

„Všechny bytové jednotky jsou orientovány vstupem a koupelnami do dvora, obytnými místnostmi na jihovýchod, do volné příměstské krajiny. Rozhraní mezi dvorem a byty moderuje pavlač, která rozehrává vztah nového domu se dvorem a původním domem. Byty v přízemí jsou přístupné přímo ze snížené úrovně terénu, v patře z pavlače pomocí dvou venkovních schodišť. Hřebínek třech vystupujících mezonetů z horizontální dvoupodlažní hmoty domu je doplněn o pobytové střešní terasy. Společné zázemí tvoří kolárna v přízemí, kotelna v patře a sklepní kóje v obou podlažích,“ dodávají.

Bytový dům Akcíz není potřeba označovat za sociální bydlení, ale je dobré poukázat, že i takové stavby by měly v Česku vznikat. Tlak na nízkou cenu realizace je patrný, ale nijak to nemusí omezovat výsledek, který je nad očekávání perfektní. Přiznané stavební materiály jsou navíc nejsou na škodu a působí stylově. Interiéry jsou pak více než dostačující pro své účely. I proto se nejspíš projekt dostal mezi finalisty České ceny za architekturu.

Čtěte další články na téma bydleníPraha

Foto: Tomáš Rasl
Zdroj: TřiArchitekti