18. března 2012 –– architektura –– Jiří Jaroš

Přístav Keppel Bay v Singapuru zdobí netradiční komplex budov s názvem Reflections, jehož autorem je studio Daniel Libeskind. Jedná se o kombinaci věží a apartmánových vil. Zvlněné věže a různé výškové úrovně pater a střech zajišťují symbiózu uvnitř i vně komplexu a nabízí zcela nový pohled na bydlení ve výškové budově.

Singapur je ikonou hospodářského úspěchu. Tento městský stát patří k nejvyspělejším ekonomikám světa. Není tedy divu, že se často stává působištěm známých architektů a zdobí jej velkolepá architektonická díla. Při tempu, kterým zde vznikají nové projekty, je třeba klást důraz na celistvost a symbiózu staveb. Projekt Reflections studia Daniel Libeskind je příkladným splněním těchto kritérií.

V historickém přístavu Keppel Bay vznikl komplex, který kombinuje výškové budovy i apartmánové vily. Z jejich oken se nabízí výhled na nábřeží Sentosa, golfové hřiště nebo Mount Faber. Dominantním prvkem komplexu je nesourodost podlaží budov, díky které nejsou rezidence navzájem totožné, ani se vzájemně nepřekrývají. Celistvost projektu zajišťuje výšková různorodost jednotlivých staveb.

Šest věží je členěno do tří dvojic, jež disponují od 24 do 41 podlaží. Každá dvojice je propojena třemi platformami v různých podlažích. Samotné věže jsou tvarově velmi zajímavé. Z každého úhlu pohledu se komplex jeví zcela odlišně. To je způsobeno orientací půdorysu a profilem budov. Každá budova je mírně propnutá, podobně jako luk natažený lučištníkem. Fasáda věží je protažena nad úroveň vrchního patra a pokračuje do výšky.

Apartmánové vily jsou umístěny podél přístavu a mají šest až osm pater. Vizualizace napovídají, že při pohledu z města budou vily zakryty vegetací. Jedenáct vil nese stejný vizuální prvek jako věž. Lodžie se nachází po celé fasádě budov a na čelní straně vil, otočené k moři. Celkem se v komplexu nachází 1129 bytových jednotek.

DesignVid.cz nabízí video