9. září 2013 –– architektura –– Lenka Hlaváčová

Studenti architektury na Technické univerzitě v Liberci iniciovali a sami realizovali v rámci letního semestru dva drobné projekty pod vedením známého studia A1 Architects. Na návsi v Manešovicích zrekonstruovali k nepoznání autobusovou zastávku a v městském parku v Ústí nad Labem vytvořili malou galerii ve veřejném prostoru.

Dva týmy, každý o šesti studentech se celý letní semestr zabýval lidmi a prostředím v kterém jejich projekt probíhal. Součástí debat byla místa a dialog s jejich obyvateli a také jednání se státní správou. Studenti každé lokalitě věnovali svébytný přístup, protože architektura nám může poskytnout jedinečná místa, má úžasnou schopnost ovlivňovat kvalitu prostředí, ale na druhou stranu může mít i negativní účinky na okolí.

Manešovice mají okolo 50 obyvatel a proto se zadání úprav manešovické autobusové zastávky stalo velkou výzvou pro architekty. Skupina studentů pozorovala během semestru dění ve vesnici a zjistila, že zastávka není jen dopravní stavbou, ale i místem nákupů v pojízdné prodejně, odběrným místem obědů a v neposlední řadě také informačním bodem s nástěnkou obecního úřadu a kulturních akcí v okolí. Projekt úprav se na tyto aktivity zaměřil a snažil se je propojit.

Proměna břízolitové zastávky z 80. let zahrnovala opravu střechy, vymalování interiéru do syté modré a postavení nové dřevěné terasy kolem objektu určené k setkávání. I fasáda dostala nový háv s detailem typických modrých válečků. Zajímavostí jsou nejen samostatně stojící vstupní dveře, ale i vegetační střecha s prostory pro přepravky s rostlinami. Během celé stavby se zapojila většina obyvatel a už během ní došlo k oživení jihočeské vsi.

Druhým projektem byla výstavba galerie Buňka, která se nově nachází v Ústí nad Labem v městské části Střekov před krajským soudem. Vznikl zde projekt takzvané Window Gallery tedy veřejně přístupné galerie v městském prostoru. Cílem nového projektu je propojení výstav a umělců přímo s veřejným prostorem uprostřed městského parku.

Nová galerie byla postavena do 14 dnů a skládá se z černého hranolu opláštěným opálenými smrkovými prkny, které mají objekt chránit proti nepřízni počasí. Galerie je nasměrována k parkové cestě a otevírá se malým pódiem, které může sloužit i jako prostor k posezení. Nechybí zasklení výstavní části, světlík pro přirozené osvětlení díla.

Čtěte další články na téma A1 Architects, rekonstrukcegalerie

Foto a zdroj: A1 Architects