13. srpna 2014 –– architektura –– Matěj Beránek

Významná budova divadla Chichester Festival Theatre v jižní Anglii se dočkala po půl století kompletní rekonstrukce a modernizace. Architekti ze studia Haworth Tompkins vrátili stavbě původní tvář při provedení částečných dispozičních úprav, renovace historického sálu i oživení okolní krajiny.

Divadlo Chichester Festival Theatre na anglickém pobřeží není známé jen svou architekturou, jehož brutalistní ráz mu vtiskli britští architekti Philip Powell a Hidalgo Moya v roce 1962, ale hraje důležitou roli i v ostrovní divadelní historii. O tom svědčí také fakt, že divadlo je na seznamu chráněných budov (v Anglii nazývaných listed buildings) se stupněm II*, jejž má jen asi 5,5% z takto zapsaných budov.

„Divadlo od Powella a Moyi je velmi oblíbenou institucí města Chichester, veleúspěšně produkujícím národním divadlem, modernistickým architektonickým pokladem, milníkem ve vývoji moderního sálu a kolébkou národní divadelní společnosti (National Theatre Company),“ popisuje vedoucí architekt Steve Tompkins.

Londýnská kancelář Haworth Tompkins stojící za celkovou renovací a modernizací nedávno získala nominaci na Stirlingovu cenu rovněž za divadelní realizaci, konkrétně za nové divadlo Everyman v Liverpoolu. Při renovaci divadla v Chichesteru se architekti zaměřili na zachování prvků, které definují a zdůrazňují jeho genius loci. Hlavním projevem modernizace pak byla přestavba sálu a foyer a rozšíření zadní části divadla o ocelovou přístavbu výrazné rezavé barvy. „Doufám, že naše renovace napomůže jak divadelní budoucnosti, tak i znovu dodá architektonickou odvahu této důležité, geniální stavbě,“ dodává Tompkins.

Nejvýznamnější etapou přestavby s celkovými náklady téměř půl miliardy korun bylo přebudování sálu pro 1300 návštěvníků s jedinečně řešeným jevištěm, vybíhajícím až k divákům, jež zde bylo použito jako vůbec první ve Spojeném království. Za účelem posílení kontaktu mezi herci a diváky došlo ke změně sklonu sedadel a celkovému přizpůsobení dispozic sálu. Strop kavárny a různé stěny ve foyer doplnil malbami umělec Antoni Malinowski s cílem zvýraznit konstrukci. K úpravám došlo i v okolním parku, kde krajinný architekt Camlin Lonsdale nechal vysázet stromy a vybudovat nové cesty a terasy i soukromou zahradu pro herce.

Čtěte další články na téma divadlorekonstrukce

Foto a zdroj: Haworth Tompkins