25. března 2017 –– architektura –– Ondřej Krynek

Centrum současného umění DOX otevřelo výstavu Architektura VII. dne, která až do 22. května nabízí výběr z nejzajímavějších kostelů Polska. Expozice nabízí podrobný pohled na historii tamních kostelů postavených v letech 1945 až 1989, které navíc vznikly svépomocí i přes tehdejší odpor komunistické vlády. Celkově bylo postaveno přes 3 700 takovýchto kostelů.

„Od konce 2. světové války bylo v Polsku postaveno 3 780 kostelů, což je více než v jakékoliv jiné evropské zemi. Většina z nich byla postavena v osmdesátých letech, tedy v době, kdy výstavba kostelů nebyla ani povolena ani zakázána, a tudíž sehrála významnou roli v politice studené války,“ uvádí kurátoři Iza Cichońska, Karolina Popera a Kuba Snopek.

„Autoři projektu Architektura VII. dne se snaží uceleně dokumentovat tyto polské kostely a okolnosti jejich vzniku. Nejen že se tyto stavby vzpírají prefabrikaci a pravidelnosti příznačné pro tehdejší architekturu východního bloku, ale jsou i výsledkem komunitní snahy, která stavěla na lokálním financování a investicích, dávno předtím než se tyto přístupy staly trendy v architektuře 21. století,“ dodávají zástupci Centra současného umění DOX.

„Namísto použití továrních prefabrikátů se kostely stavěly pomalu, farníci se scházeli o sobotách, stavbě věnovali svůj volný čas a přispívali drobnými částkami. Takový kostel během výstavby prorostl do historie místní komunity, stal se místní legendou. Kostely často vznikaly pouze za použití lopat, kbelíků a malých míchaček, protože velké stavební stroje pařily státu a nebyly zapůjčovány pro jejich výstavbu,“ říkají kurátoři výstavy.

Výsledné kostely jsou tak unikátní nejen svým vznikem, ale také architekturou a umístěním. Často je najdeme v samém srdci panelákových sídlišť či v jiné městské zástavbě. Díky fotografiím z dronů pak vidíme celý kostel v širším kontextu s okolním urbanismem. Můžeme si tak vychutnat nejen celou historii kostela, ale vidět jej v širších souvislostech s místem a dobou.

Čtěte další články na téma kostelPolsko

Foto: Igor Snopek
Zdroj: DOX