14. února 2018 –– architektura –– Ondřej Krynek

Jedno z největších brněnských sídlišť Lesná se dočká proměny Halasova náměstí. Podle návrhu Kanceláře městského architekta by měl být prostor náměstí upraven, aby více sloužil samotným obyvatelům. Zbudovány mají být nové chodníky, vytvořeny mají být nové zelené plochy a celý prostor má být více určen pěším místo autům.

„Současná podoba Halasova náměstí je nevyhovující a nedůstojná. Jde o území, které nebylo dokončeno podle původních plánů a nyní je potřeba najít nové řešení. Proto jsme zpracovali urbanistickou studii, která vtiskne náměstí jasnou tvář,“ řekl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček, jehož tým rozdělil ve studii řešené území na dvě oblasti propojené pěší trasou.

„Z místa dnešního parkoviště před obchodním domem by měl vzniknout centrální prostor pro veřejné aktivity jako jsou například sezónní trhy. Naopak prostor před poliklinikou by měl být spíše klidovou zónou v podobě městské zahrady, která vznikne na stávajících i nově dobudovaných terasách,“ dodává vedoucí Oddělení veřejného prostoru Kanceláře architekta města Brna David Mikulášek, který upřesnil první etapa by měla být spojena s rekonstrukcí některých přilehlých domů.

Čtěte další články na téma Brnourbanismus

Foto a zdroj: Kanceláře architekta města Brna