31. května 2019 –– architektura –– Ondřej Krynek

V pátek byla ve Velké Úpě u Pece pod Sněžkou otevřena Herní krajina Pecka, která slučuje v jeden celek dětské hřiště, naučnou stezku a sochařský park. Do krásné krajiny Krkonošského národního parku jej navrhl Matěj Hájek a Tereza Kučerová z Molo Architekti. Do parku se dostanete lanovkou, pěšky nebo na koloběžce.

Po třech letech práce vyrostl na ploše necelých 2 000 metrů čtvereční nový Herní krajina Pecka. Najdete jej v krásné horské krajině ve výšce 1 062 metrů nad mořem. Za cíl si klade motivovat děti a rodiče k pobytu na čerstvé vzduchu a být v kontaktu s přírodními materiály jako je dřevo, kámen a voda. Návrh atrakcí vznikal s maximálním ohledem na krajinu.

„Námětem pro herní krajinu je zvířena Krkonoš. Tematicky je rozdělena na svět v korunách stromů s procházkou po lávkách natažených mezi hnízdy čápa černého. Krajina přechází do světa v lese, kde je možné prolézt obří vřetenovkou, zmijí, norami, být součástí souboje mravenců a pustit dřevěnou pecku labyrintem mraveniště. Na kraji lesa číhá rys, jehož chřtánem je možné prolézt až do jeho útrob. Na louce leží padlý jelen, jehož paroží a kostra slouží jako vyhlídka a prolézačka s tobogánem. Dole na prameni sedí mlok. Po hřbetě mloka se koulí dřevěné pecky, které spadnou mlokovi do tlapek. Po formální stránce jsou zde typy prvků popisného charakteru (rys, zmije) dány do souvislosti s prvky abstraktními (jelen, vřetenovka…),“ uvádí architekti.

„Každý z jednotlivých prvků je pak doprovázen informačním panelem formou ilustrovaných scén s populárně naučným obsahem. Rozmanitá paleta vyobrazení jednotlivých námětů se odráží též v náročnosti funkcí herních prvků. Herní krajina je jako celek promyšlenou kombinací certifikovaných herních prvků a sochařských instalací, které dotvářejí charakter zdejšího zvířecího světa. Autoři tímto vyzývají rodiče k účasti na hře se svými ratolestmi. Dominantním materiálem je dřevo ze sibiřského modřínu na ocelových nebo dřevěných konstrukčních prvcích,“ dodávají.

Čtěte další články na téma park

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Molo ArchitektiHerní krajina Pecka