22. března 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

V loňském roce byl v brněnské čtvrti Lesná dokončen Kostel blahoslavené Marie Restituty, který s přestávkami 30 let navrhoval Marek Jan Štěpán z Ateliéru Štěpán. Moderní stavba kostela je postavena na půdorysu kruhu a napojena na něj je úzká věž se zvonohrou. Betonový kostel má korunu z 80 metrů dlouhého skla v barvách duhy.

„Kostel leží v jádrové oblasti sídliště na začátku Čertovy rokle. Zástavbu zde tvoří vysoké obytné panelové domy, převážně deskové. Nový kostel jim nemůže konkurovat svou velikostí, proto je výrazově velmi jednoduchý, geometricky elementární a tím snadno čitelný. Na pozemku je vytýčeno obdélné nástupní plató vymezující sakrální okrsek. Na něm jsou tři základní hmoty – kostel, věž a duchovní centrum (autor Zdeněk Bureš). Původní centrum je pravoúhlé, věž trojúhelná, kostel je kruhový, tedy tři základní geometrické tvary. Má zcela jiné měřítko, tím se vymyká okolním bytovým blokům a vytváří dominantu jiné úrovně,“ uvádí architekt Marek Jan Štěpán.

„Kostel je postaven na půdorysu kruhu – odvěkém symbolu nebe a věčnosti (čtverec oproti tomu odkazuje na zemi a pomíjivost). Nebe se zpětně odráží v barevném prstencovém okně, které obepíná pod střechou kostel. Dá se tak říci, že se kruh vznáší nad Lesnou a v přenesené duchovní rovině, že se nad Lesnou vznáší nebe … Věž stojí stranou kostela. Její půdorys rovnostranného pravoúhlého trojúhelníku zajišťuje, že vypadá jinak z areálu kostela a jinak zvenčí. Zvenčí je pevným bodem, statickým kubusem, odkazující se na westwerky starých kostelů, ukotvující celý areál na malém skalním ostrohu. Směrem ke kostelu je otevřená svou čtvercovou lucernou a jsou v ní ve žluté části zvonohra, v červené vyhlídka na centrum Brna,“ dodává.

Obě stavby mají celkovou užitnou plochu 2 350 metrů čtverečních. Velmi překvapivý je interiér kostela, který je jednoduchý až nadpozemský. Dopomáhá tomu stavební materiálová čistota a také duhová koruna kostela. Kolem dokola je totiž vytvořeno 80 metrů dlouhé prstencové okno v duchových barvách ze 120 skel, jenž interiér. jinak jistě ,studený, barvami zahřívají. Výraznou barevnost pak používá i sousední věž vysoká 31 metrů.

Čtěte související článek na DesignMag.cz

Kostel v Litomyšli změněn v moderní kulturní místo

Kostel v Litomyšli změněn v moderní kulturní místo

Čtěte další články na téma kostel

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Atelier Štěpán