13. května 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Správa železnic pokračuje v přípravách plánované železniční trati na Letiště v Ruzyni. Představena byla proto nová železniční zastávka Liboc a řešení přilehlého okolí včetně cyklistických stezek. Ukázán byl i upravený návrh nádraží Veleslavín, který byl představen již dříve. Poslední plány hovořily o výstavbě do roku 2029.

„V rámci modernizace dojde v tomto úseku ke zdvoukolejnění a elektrizaci stávající trati. Kompletní proměnou projde stanice Praha-Veleslavín, jejíž převážná část se bude nově nacházet pod úrovní terénu. Oproti současnosti dojde mimo jiné k výraznému zkrácení přestupu mezi vlaky a metrem,“ uvádí k projektu zástupci Správy železnic.

„V řešeném úseku vznikne nová zastávka Praha – Liboc, která umožní obyvatelům této rozvíjející se oblasti rychlé spojení nejen s centrem města. Vizualizace budoucí zastávky představujeme. Modernizací projde i stanice Praha – Ruzyně, která bude přesunuta do nové polohy za křížení s ulicí Drnovskou, které bude nově mimoúrovňové,“ dodávají.

Cílem projektu železnice na letiště je urychlit spoj mezi centrem města a letištěm Praha Ruzyně. Po dokončení v roce 2029 by mělo být spojení s letištěm vlakem do 25 minut., do Kladna by cesta měla trvat půl hodiny.

Čtěte další články na téma nádraží

Foto: DH architekti
Zdroj:  SŽDC