17. prosince 2019 –– architektura –– Ondřej Krynek

V Praze vyroste nová železniční stanice Veleslavín, jejíž návrh vzešel z mezinárodní architektonické soutěže, jíž se účastnilo 22 ateliérů. Vyhrál návrh ateliéru Idhea Architekti. Původní historická budova bude rozšířena o moderní přístavbu se zelenou střechou a moderním nástupištěm.

Řešené území nové železniční stanice Veleslavín se nachází u rušné ulice Evropsá mezi Vokovicemi a Veleslavínem. Aktuální malé autobusové nádraží napojené na metro nahradí moderní nádraží, které bude součástí dlouho připravované trati na pražské letiště Václava Havla a poté do Kladna. Ve vítězném návrhu od Dalibora Hlaváčka a Zuzany Kučerové z ateliéru Idhea vznikly dvě podoby nového Veleslavína, kde základem je identická nová a moderní železniční stanice, kterou v jedné verzi obklopují směrem do ulice Evropská pět výškových kancelářských budov.

„Vytváříme jasně rozpoznatelný orientační bod, logický dopravní uzel a kvalitní veřejný prostor v prostředí transformační lokality Veleslavína. Tvarování vnější hmoty reaguje na širší urbanistické vztahy. Zahloubením drážního tělesa vznikne 10 km dlouhý zelený koridor – lineární park – pro pěší i cyklisty. Budova nádraží se nachází v klíčovém bodě tohoto koridoru. Stěžejním konceptem návrhu je integrovat zelený pás s budovou nádraží a umožnit tak jeho plynulé pokračování,“ uvádí k projektu architekti.

„Pro návrh nádraží je prioritou snadná orientace, čitelnost prostoru a plynulost pohybu. Vnitřní členění budovy cestující přirozeně naviguje. Informační systém je pouze doplňkem, hlavním navigačním artefaktem je budova sama. Součástí návrhu je nové centrum Veleslavína včetně náměstí a komplexu budov s obchodním parterem, administrativní a bytovou funkcí a podzemním parkováním,“ dodávají k projektu, jehož realizace by trvat od roku 2025 do roku 2029.

Čtěte další články na téma nádraží

Foto: Idhea
Zdroj: IPR Praha, SŽDCPraha 6