18. května 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Východočeské město Náchod se rozhodlo stát příkladem podobných měst, kde je rozumně zacházeno s industriálním dědictvím. Vyhlášena byla proto mezinárodní architektonická soutěž, která měla za cíl ukázat směr rozvoje bývalé průmyslové oblasti Tepna ležící v podstatě v centru města. Vítězný návrh předurčuje k velkému úspěchu.

„V rámci urbanistického uspořádání byla vytvořena síť veřejných prostor, která zvyšuje propojení mezi atraktivními veřejnými funkcemi a zdůrazňuje hlavní fyzické dominanty. Tyto osy by byly především pro chodce. V rámci funkčního uspořádání byly použity atraktory a magnety k vytvoření různých atmosfér veřejných prostor, tak aby odpovídaly potřebám všech skupin uživatelů. Struktura bydlení je navržena tak, aby zajistila sociální mix a zahrnovala různé skupiny lidí. Cirkularita a udržitelnost použitých řešení pro nás mají velký význam,“ uvádí architekti vítězného návrhu Piotr Person, Olga Czeranowska-Panufnik, Wladyslawa Kijewska a Aleksander Sojka.

„Nové stavby jsou protkány zeleno a modrou infrastrukturou, která je přítomna v každém měřítku. Od městských mokřadů, přírodních koupališť a fontán ve veřejné sféře přes zelené střechy a skleníky po plantáže městských řas. Voda a zeleň jsou všudypřítomné, což zajišťuje, že kvalita a biodiverzita životního prostředí se zvyšuje a vytváří se vhodné mikroklima. Měly by být použity sekundární recyklované a recyklovatelné materiály. Funkčně by měla být zavedena řešení cirkulární ekonomiky, jako je sdílení vybavení, sdílení potravin, opravárenské kavárny,“ dodávají architekti z Varšavy.

Čtěte další články na téma Náchodurbanismus

Foto a zdroj: CCEA MOBA