26. května 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Na aktuálně probíhajícím Bienále architektury v Benátkách 2021 se Česká republika mezi prezentacemi států neúčastní. Na pozvání hlavního kurátora se zde však účastní projektem Off Fence neboli Plot dvojice Matěj Hájek ze studia Skull a Tereza Kučerová ze studia Molo Architekti. Do veřejně přístupného prostoru postavili hravou instalaci plotu.

Prestižní akce, která se koná na různých místech v italských Benátkách až do 22. listopadu 2021, má jako letošní hlavní téma How will we live together? neboli Jak budeme žít společně? Na pozvání hlavního kurátora Hashima Sarkise vytvořila dvojice Matěj Hájek a Tereza Kučerová instalaci, která má návštěvníkům pomoci si uvědomit, co nás odděluje, abychom mohli lépe žít spolu.

„Návštěvníkům Bienále je postavena do cesty překážka – dřevěný plot. Pokud chtějí dále pokračovat v cestě, jsou nuceni situaci řešit. Lze se vzdát záměru v cestě pokračovat, nebo překážku obejít, či instalací projít. Tento fyzický akt nabývá, v námi formulovaném kontextu, symbolického vyznění: umožní vstoupit do překážky, a tím vstoupit do problému,” uvádí k dílu Off Fence neboli Plot autoři.

„Ve městech není dost příležitosti pro svobodný pohyb dětí. Hřiště jsou často navrhována jako jediná místa pro hru. Symbolem tohoto nedostatku je pro nás plot ohraničující dětská hřiště. Ten separuje děti od zbytku městského prostředí. Ve městech navržených s ohledem na potřeby dětí ploty nejsou potřeba,” říká Tereza Kučerová.

Čtěte další články na téma instalace

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: SkullMolo Architekti