16. června 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Jižně od Brna ve čtyřtisícovém městě Židlochovice došlo k pozoruhodné konverzi. Ze souboru starých zanedbaných budov v centru, kde se mimo jiné nacházel také pneuservis, se stalo moderní komunitní centrum. Díky povedené rekonstrukci pod vedením architekta Pavla Jury vznikl soubor multifunkčních budov v nadčasovém provedení.

„Nové urbanistické řešení definuje rovnovážný stav mezi výjimečnou funkcí staveb a konvenční strukturou uliční zástavby. Celková skladba objemů a prostorů zakládá prostupnou – otevřenou – městskou strukturu s flexibilním využitím v čase i prostoru. Jednotlivé elementy celkové struktury je možno provozovat nezávisle i společně,” uvádí architekt Pavel Jura, který na projektu spolupracoval s Pavlem Steuerem.

„Provozní řešení vychází z vazby na starou radnici, jenž je propojena spojovacím krčkem s novým objektem. Tento objekt je rozšířením administrativních prostor radnice a jsou zde umístěny klubovny a kanceláře komunitního centra. Spolu s dalším objektem víceúčelového sálu tvoří dvojici staveb definující jeden ze vstupů do areálu. Objekt stodoly je umístěn ve strategické poloze areálu a je koncipován jako sala terrena propojující dvůr s ovocným sadem. Stodola uvozuje další vstupy do areálu a svým štítem se výrazně uplatňuje ve veřejném prostoru bočního náměstí – piazetty,” doplňuje.

Na celém projektu je příjemné, že vychází z původní zástavby, která je citlivě omlazena tak, že ji nechybí krása původní doby, kdy budovy vznikly. I nová zástavba je natolik citlivá, že působí zcela přirozeně, stejně volná prostranství s posezením a zelení. Projekt dokončený vloni je natolik zdařilý, že se uchází o Českou cenu za architekturu. I kdyby nevyhrál, může být vzorem pro konverze i podobné řešení staveb nejen u nás.

Čtěte další články na téma konverze

Foto: Vratislav Zíka, Jiří Ernest a Tomáš Javorský
Zdroj: Pavel Jura