1. srpna 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Na okraji města Zlín dokončil architekt Petr Janda z ateliéru Brainwork novostavbu luxusního rodinného domu Lazy House Zlín. Moderní objekt s fasádou ze skla a cortenu je částečně zakousnut do svahu. Plochá střecha nabízí vyhlídku na město. Na zahradě najdeme podzemní vinný sklep, bazén s terasou a pobytovou grottu ze dřeva.

„Dům je umístěn na svažitém pozemku na severní hranici města. Kompozici vytváří pootočení dispozice uvnitř pláště, kdy vnějšek drží vrstevnicovou logiku okolních domů, zatímco vnitřek se přitáčí k městu ve směru hranic pozemku. Materiálové řešení využívá mimikry maskování letadel. Hlavní obytné podlaží se pohledově propojuje s nebem odhmotněním skrze zrcadlení a moiré fasád a levituje na cortenové podnoži vnořené do svahu. Zelená střecha s proskleným ateliérem srůstá v pohledu shora s kobercem zahradního města posetého domečky. Dům neexponuje nosnou monolitickou konstrukci a pracuje s vlastní výtvarnou logikou napětí mezi abstraktním kovovým vnějškem a měkce dřevěným vnitřkem s barevnými akcenty vržených světel,“ uvádí architekt Petr Janda.

„Dispozice hlavního obytného podlaží minimalizuje chodby a je organizována kolem centrálního společenského prostoru, kontaktujícího na jihu zahradu a na severu město. Kolem něj jsou po obvodu rozmístěny obytné místnosti s koupelnami chráněné v kontaktu se sousedy membránou z nerezové tkaniny. Spodní podlaží obsahuje garáž, hostinský byt s vlastní terasou, saunu a technické vybavení,“ dodává.

Krom domu navrhoval Petr Janda také zahradu a prvky v ní. Nepřehlédnutelná je pobytová grotta ze dřeva, která monstrózně stoupá nad velkou terasou s bazénem. Nechybí nenápadné ohniště. Na okraji pozemku najdeme do svahu zapuštěný vinný sklep pro stovky lahví. Celá realizace domu je natolik specifická, že si vysloužila nominaci na Českou cenu za architekturu.

Čtěte další články na téma bydleníZlín

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Petr Janda