8. října 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Uznávaný český architekt Roman Koucký přidá do Ostravy další dominantu. Dosluhující most přes řeku  Ostravici bude mít zdánlivě symetrický design vycházející však ze symetrické ocelové patinující konstrukce. Středem mostu povede dvouproudá vozovka, po stranách bude kombinovaný provoz chodců a cyklistů. Dokončení mostu za 200 milionů korun je v plánu na rok 2025.

„Mosty mají mezi stavbami zvláštní výsostné postavení. Bez ohledu na dobu, ve které vznikaly, byly vždy vrcholem technických možností a umu jejich stavitelů. Mnohdy jsou města samotná charakterizována svými mosty. Obyvatelé i návštěvníci města často směřují právě k mostům. Rodiče je ukazují svým dětem a vysvětlují na nich síly, které přenášejí…,“ řekl architekt Roman Koucký

Nový most spojí ‘dvě‘ Ostravy Moravskou a Slezskou. Každá má jiný charakter. Aby byl nový most symbolem jejich setkání, má každá stejnou část asymetrické nosné konstrukce mostu, které se symbolicky potkávají nad řekou. Jakou by vzepjaté zvíře ze znaků obou měst stálo každé na svém břehu, položilo svou sílu na břeh protější a spolu tak překlenuly řeku,“ dodal s tím, že v římsovém nosníku bude vedeno osvětlení mostu a plynové potrubí k sochařsky pojatým hořákům. Odkazovat mají na průmyslovou historii města Ostravy.

Čtěte další články na téma mostOstrava

Foto: Roman Koucký
Zdroj: Ostrava