27. října 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

V centru Prahy v ulici Hybernská byl nedávno dokončen projekt Hybernská 1, který přímo navazuje na divadlo Hybernia. Zdařilá rekonstrukce neoklasicistního objektu podle návrhu ateliéru Radana Hubičky obnovila původní objekt, zachovala průchod mezi ulicemi a z ulice V Celnici přistavěla moderní objekt zdobící stavbu. Projekt získal jedno z ocenění Stavba roku 2021.

„Záměr také počítal se zachováním důležitého pěšího průchodu mezi ulicemi Hybernská a V Celnici. Byla obnovena fasáda, přičemž došlo k navrácení její barevnosti, původního členění a rytmu oken i obnově detailů. Veškeré dochované historické prvky interiéru byly umělecky restaurovány a nové detaily jsou převážně z kamene, skla a kovu,“ uvádí zástupce developera.

„Nejvíce jsme hrdí na to, že se nám společně s architektem a orgány památkové péče podařilo zachovat památkové hodnoty dochovaného objektu a zároveň vložit novou architektonickou vrstvu prezentovanou odtrženou moderní přístavbou ze skla a duralu. Všem, kteří na přípravě a realizaci tohoto projektu, děkujeme za skvělou spolupráci,“ řekl ředitel projektu Michal Kořínek.

Čtěte další články na téma Praharekonstrukce

Foto a zdroj: Eco InvestmentAARH