19. dubna 2022 –– interiér –– Ondřej Krynek

V libereckém městském obvodě Vratislavice nad Nisou byla nedávno dokončena Knihovna IGI a místo pro občanské spolky, která vznikla v budově bývalého sirotčince a navazující moderní přístavbě. Původní budova byla citlivě opravena a nová neobvyklých tvarů ji vhodně doplňuje. Potěší také interiér.

„Z původního domu se oproti předpokladům zachovalo jen obvodové zdivo dvou pater. Kvůli dřevomorce musel být odstraněn krov a veškeré dřevěné stropy. Krov byl nahrazen kopií starého a zakryt šablonami z přírodní břidlice, stropy byly vyměněny za únosnější spřaženou konstrukci z oceli a betonu. Po vybetonování nových stropů a vyskládání kleneb daly hluboké základy stavby vzniknout dalšímu využitelnému patru. Odtěžením terénu z jižní strany se k němu dostalo denní světlo a z vyhloubené jámy vznikl základ nového náměstíčka. Z fasád byly odstraněny necitlivé nánosy a po zateplení jim byly navráceny historické prvky a detaily, břízolitová omítka různé zrnitosti, dřevěné vstupní dveře a kopie špaletových oken,“ uvádí architekti Jiří Janďourek, Ondřej Novák a Jana Janďourková Medlíková.

„V polozapuštěném podlaží se nachází mateřské centrum, prosvětlené díky velkorysým proskleným portálům. Maminky s dětmi mají vizuální kontakt se stupňovitou piazzettou, mohou na ni vystoupit a využívat ji ke hrám. Přízemí připadá spolkům a horní patro, do kterého se přichází spojovacím krčkem z přístavby, dětské knihovně. Dětské oddělení je hravým, do krovu mansardy otevřeným prostorem, s funkcí čítárny, herny, odpočívárny a s volnými výběry,“ dodávají s tím, že jsou nejen autoři rekonstrukce a interiéru, ale také novostavby.

Přístavba je protipólem k historické budově. Má tři podlaží, rovnou a z části zakřivenou střechu a celá je oplechována. Celá slouží jako knihovna snažící se o domáckou atmosféru. Příjemné je zachování surovosti většiny materiálů i výhledy do zeleně velkými okny hledícími do parku. V podzemí najdeme kinosál pro šedesát diváků, lobby a šatnu. Interiér se uchází o cenu v soutěži Interiér roku 2021.

Čtěte další články na téma knihovnaLiberec

Foto: Tomáš Souček
Zdroj: Atak architekti