4. února 2016 –– interiér –– Alžběta Stodolová

Eva Jiřičná, česká architekta proslavená mimo jiné inovativními řešeními interiérů, zrealizovala schodiště v londýnském neoklasicistním paláci Somerset. Řešení je významné svou estetickou formou, čistým vztahem k původní historické budově a použitím nových materiálů a technologií ve stísněném prostoru.

Práce na Západním křídle památkově chráněného paláce na severním břehu Temže byly součástí celkové renovace rozsáhlé budovy. Cílem bylo vytvořit živoucí umělecké centrum s kancelářemi a prostorami pro konference v horních patrech. Toto vyžadovalo nové řešení vstupních částí s moderním foyer a novým schodištěm umístěným do jasně vymezeného původního prostoru vysokého 18 metrů a spojujícího čtyři patra.

Souhra historických a soudobých forem je hlavním aspektem návrhu. Design schodiště odráží podstatu a dramatičnost slavného Nelsonova schodiště ve východní křídle paláce navrženého Williamem Chambersem a vzdává mu hold užitím nových technologií ve velmi citlivé podobě.

Točitá forma schodiště byla nejlepším konstrukčním řešením komplikovaných vstupních podmínek. Hlavním nosným prvkem je centrální sloup tvořený sítí z nerezové oceli. Stupně a podesty jsou z Ductalu, nového vysoko pevnostního betonu. Čistá forma vnějšího bezrámového zábradlí tvořeného ze skla a ocelového držadla umožňuje návštěvníkovi vnímat architektonické detaily původní stavby, zatímco nové schodiště tvoří samostatný estetický prvek.

Čtěte další články na téma interiérEva Jiřičná

Foto: Richard Davies
Zdroj:
Eva Jiřičná Architects