19. března 2019 –– interiér –– Ondřej Krynek

Architekti z pražského ateliéru Design4Function dokončili ve středočeském městě Votice rekonstrukci kláštera sv. Františka z Assisi. Objekt donedávna sloužící jako administrativní a výrobní budova se svou podobou vrátil do roku 1900. Citlivá rekonstrukce je doplněna o kvalitní materiály i moderní prvky.

„Město Votice se rozhodl využití kláštera řešit jako víceúčelové, tak aby zde bylo možné realizovat stálé i dočasné výstavy. Dále jsou v prostoru původního refektáře pořádány přednášky, koncerty, zasedání zastupitelstva, svatební obřady a často je také využíván neziskovými organizacemi. Hlavní důraz je kladen na původní prostor a podobu kláštera. Snahou bylo vrátit podobu kláštera do doby před rokem 1900. Došlo k vybourání konstrukcí dostavovaných ve 20. století – nevhodné příčky v chodbě ambitu a v jednotlivých místnostech, odstranění vestavby záchodů a sprch, vybourání dodatečně zazděných otvorů, vybourání betonových podlah, atd,“ uvádí architekti Tereza Musilová, Vendula Hladíková a Lukáš Zimandl.

„Při rekonstrukci byly použity materiály, které se používaly v době, kdy byl klášter založen – kámen a masivní dřevo, které vytváří kontrast s čistě bílými stěnami. Novodobé konstrukce jsou v maximální možné míře navrženy jako demontovatelné a jsou řešeny tak, aby bylo na první pohled zřejmé, že nejsou původní. Takto není výraz prostoru potlačen a návštěvník si lépe uvědomí původní podobu kláštera, jedná se především o sociální zázemí a nábytkové prvky, které jsou navrženy v tmavé barvě,“ dodávají.

Nadčasově moderní a svěže pojatý interiér nenese jediné známky po zchátralém stavu. Architekti prováděli rekonstrukci citlivě v souladu s historickými postupy. Součástí kláštera je i takzvaný rajský dvůr, jenž slouží pro veřejnost jako zóna odpočinku. Rekonstrukce probíhala v několika etapách od roku 2015 do roku 2018. Interiér se uchází o cenu v soutěži Interiér roku.

Čtěte další články na téma rekonstrukce

Foto: Jiří Beran
Zdroj: Design4FunctionInteriér roku