3. února 2008 –– média –– Ondřej Krynek

Česká televize uvede poprvé ve středu 6. února ve 22 hodin nový cyklus o designu a trendech v dobách komunismu po roce 1948. Pořad s názvem Retro bude vysílán každý týden pravidelně na ČT2.

K pořadu, který se bude vysílat širokoúhle se skrytými titulky v divácky dosti pozdních hodinách a nebude reprízován není oficiálně známo příliš mnoho informací.

„V únoru si odbude svou premiéru týdeník Retro. Bude se zabývat designem a trendy v Česku v letech 1948 až 1989, včetně reflexe těchto reálií a fenoménů na prahu 21. století,“ uvádí Česká televize na svých stránkách.

Doufejme že tento cyklus nepotká stejný osud jako pořad Styl.

Foto: repro Česká televize