15. května 2010 –– produkty –– Eva Švrčková

V nejužším slova smyslu termín dekadence znamená úpadek. Výtvarník a výrobce originálních hodinek Tomáš Ondroušek si uvědomuje, že nic není a ani nebude absolutně dokonalé. Naopak krásu hledá v obyčejném a jednoduchém, takže jeho hodinky jsou „nedokonalé“ stroje, které se dokonalé být nesnaží. To by podle autora mohlo být chápáno jako úpadek tedy dekadence.

Na rozsáhlém díle mladého slovenského výtvarníka Tomáše Ondrouška je na první pohled zřejmé, že je fascinován vědou, technikou a mechanikou. Vypovídají o tom jak jeho sklářské objekty, které často připomínají víc stroje než sochy, tak i náramkové hodinky. Ty díky nahrubo opracovaným (broušeným, soustruženým, rezavým i zoxidovaným) kovovým materiálům (běžná i nerezová ocel, dural, měď, mosaz), působí často až brutálním dojmem. Ohledně tvorby těchto neobyčejných originálních kousků odpovídal pro DesignMagazin.cz přímo Tomáš Ondroušek.

Jak jste se dostal k hodinkám?
K hodinkám jsem se dostal náhodou. Jedny jsem si koupil a hned to byla láska. Časem jsem si pořídil i další, ale se záměrem, že si je trošku přizpůsobím. Od té doby jsem se s jimi nepřestal zabývat. Postupně jsem několik hodinek rozmontoval, navštívil pár hodinářství, přečetl množství knih a něco načerpal  z internetu. Ale od druhé poloviny května začínám navštěvovat hodinářskou školu v ČR.

Kde berete inspiraci?
Inspirací jsou pro mě mechanické stroje a život.

Věnujete se sklu i hodinkám, ovlivňují se u Vás tyto dvě disciplíny?
Věnuji se sklu během studia na VŠVU v Bratislavě i hodinkám ve volném čase. Částečně se tyto disciplíny navzájem ovlivňují, ale ne ve velké míře.

Lidé často vyhledávají autora díky jeho rukopisu. Daří se Vám vytvářet si vlastní styl?
Můj „styl“ je ještě v plenkách. Při tak náročném odvětví, jakým hodinářství bezpochyby je, často záleží také na technických možnostech, které se snažím stále zdokonalovat.

Předkládáte klientům návrhy, nebo si je tvoří sami?
Při zakázkách každému návrhu předchází rozhovor s klientem, abych měl lepší představu k čemu klient inklinuje. Zájemci předložím jeden, případně víc návrhů. Tyto návrhy jsou jen orientační, protože rád tvořím za pochodu. Většina zákazníků mi však důvěřuje a nechává mi při tvorbě volné ruce. Když vytvářím nové hodinky, vždy je dělám tak, jako by byly pro mě! Mé kritérium kvality je má a klientova spokojenost.

Máte nějaký vzor nebo oblíbenou značku hodinek?
Mám několik oblíbených výrobců a autorů, například De witt, Blu source du temps, Armin Strom, Breguet, Romain Jerome a další.

Jaké máte cíle? Čeho byste rád dosáhl?
Mým cílem je neustále zvyšovat technickou úroveň mé dílny, což se doufám odrazí i na kvalitě a designu mých hodinek.

Foto a zdroj: Tomáš Ondroušek