6. prosince 2010 –– technika –– Jakub Sochor

Kreace, založené na bázi futurismu, jsou již ze své podstaty předurčeny pro zvýšený zájem pozorovatelů. Zvláště pak, jedná-li se o návrh prémiové značky konzervativní filozofie. Příkladem v praxe je Mercedes-Benz Biome, průkopnický koncepční model revolučního pohonného systému.

Vůz pozoruhodného zjevu je vyveden striktně v organickém směru, jehož nedílnou součástí jsou plynulé, oblé tvary s přísnou eliminací hran a ostrých zářezů. Atraktivním a přírodním tvarům velmi vděčným řešením je zapuštění kol do karosérie, s níž harmonicky splývají. Vůz tak evokuje dokonale sladěný, sofistikovaný, živý organismus.

Vrcholem kreativity je záď karosářské skulptury. Ladná propracovanost celku svědčí o faktu, že je zadní partie zhotovena z jednoho dílu. Po obou stranách jsou vidět útroby kol a jediným prvkem, jenž ruší čisté partie s minimální členitostí, je třícípá hvězda, logo výrobce.

Snovou vizi představuje, krom pozoruhodného organického tvarosloví, také řešení pohonu. Automobil je schopen uchovávat energii ze slunce v chemických vazbách, a sice v tekutině zvané BioNectar4534. Karosérii lze kompostovat.

Čtyřmístný projekt byl zapojen do soutěže Los Angeles Auto Show Design Challenge. Vzhledem k celkovému pojetí automobilu se jedná o svébytného zástupce značky Mercedes-Benz na poli organického designu.

Foto a zdroj: Mercedes-Benz