3. listopadu 2016 –– technika –– Jakub Sochor

Automobil Škoda Octavia prošel modernizací, jež výrazně proměnila jeho exteriérové tvarosloví. Spolu s přepracováním koncových sdružených svítilen došlo totiž k rozčlenění předních reflektorů do čtyř samostatných segmentů, jejichž plocha opisuje prostorové ztvárnění prvního karosářského prostoru vozidla. Výraz automobilu tak nabyl zcela nové podoby.

Octavia, která již deset let tvoří součást modelové palety své značky, byla dosud vyráběna ve třech generacích, uvedených v letech 1996, 2004 a 2012. Ačkoli jde o vozy, jejichž design přirozeně podléhá době svého vzniku, sdílejí všechna generační vydání automobilu klíčové rysy vnějšího tvarového aparátu.

Tvoří je především centrovaná maska chladiče s vertikálním prokladem (k níž přiléhají světlomety s horizontálně vsazenými kryty), klidný profil s tradičním rozvržením jednotlivých prvků a koncová světla se vzestupnou tendencí dílčích světelných segmentů.

Spolu s aktuální modernizací však dochází k citelnému – nikoli však rušivému – zčeření dosavadní kontinuity, které způsobilo užití čtyř samostatných předních světlometů, sdružených do dvou dvojic. Spolu s nimi byla příď vozu opatřena křivkovým vydutím bočních partií kapoty, s nímž jsme se mohli setkat již v roce 2014, kdy tento motiv představila koncepční studie VisionC.

Vlivem provedených změn je příď Octavie skulpturální, členitá a v porovnání s dosavadním provedením modelu výraznější, což lze říci i o koncových světlech, jejichž segmenty podstoupily cizelování tvaru i struktury. Naproti tomu karosářské aspekty, včetně objemového a prostorového řešení, zůstaly zachovány.

Čtěte další články na téma Škoda Auto

Foto: Škoda Auto