5. března 2022 –– události –– Ondřej Krynek

Na konci února nově otevřená galerie Kunsthalle Praha zahájila svou činnost výstavou Kinetismus s podtitulem 100 let elektřiny v umění. Pro návštěvníky je připravena rozsáhlá multimediální expozice s díly od více jak 90 umělců včetně slavných jmen jako je Mary Ellen Bute, László Moholy-Nagy, Marcel Duchamp nebo současní Olafur Eliasson a TeamLab.

„Návštěvníci se dočkají imerzivního zážitku ve dvou galeriích na 840 metrech čtverečných nového prostoru pro umění. K vidění bude bezmála devadesát uměleckých děl hned od několika generací umělců z celého světa, včetně jednotlivců a členů význačných skupin a kolektivů jako Bauhaus, GRAV, Dvizhenie, ZERO nebo teamLab,“ uvádí kurátoři Peter Weibel, Christelle Havranek a Lívií Nolasco-Rózsás.

„Expozice představí díla skutečných průkopníků, jakými byli Mary Ellen Bute, László Moholy-Nagy, Marcel Duchamp nebo Zdeněk Pešánek. Byl to právě Pešánek, významný avantgardní umělec a průkopník světelně-kinetického umění, kdo v roce 1941 vydal zásadní publikaci s názvem Kinetismus (samotný termín pochází ze starořeckého slovesa κῑνέω (kīnéō), což znamená Pohybovat se), kterou Kunsthalle Praha ve spolupráci s AMU znovu vydá v češtině a vůbec poprvé také v angličtině,“ dodávají.

Téma výstavy bylo zvoleno zcela cíleně kvůli původu budovy. Budova, kde Kunsthalle Praha nyní působí, vznikla konverzí původní Zengerovy trafostanice na Malé straně v Praze. Na fasádu budovy Pešánek původně navrhl soubor soch, avšak do dnešních dob se nedochovaly. Výstava je otevřena do 20. června a doprovází ji také digitální průvodce.

Čtěte další články na téma výstavaumění

Foto a zdroj: Kunsthalle Praha