1. dubna 2023 –– události –– Ondřej Krynek

V dubnu 2022 vystavil v rámci bienále umění v Benátkách mezinárodně uznávaný sklářský výtvarník Rony Plesl sérii obřích skleněných plastik na výstavě Stromy rostou z nebe. Stejnou výstavu nyní přivezl do Prahy do Musea Kampa, kde bude od soboty 1. dubna k vidění až do 2. července 2023. Rozšířená bude o druhou část čítající drobnější plastiky taktéž ze skla i některé skici.

„Výstava Stromy rostou z nebe v Museu Kampa je pomyslně rozdělena do dvou celků. První z nich představuje českému publiku stejnojmennou instalaci, která se stala součástí prestižní přehlídky současného umění Biennale Arte v Benátkách v loňském roce. Výstavní projekt, který měl premiéru v renesančním kostele Santa Maria della Visitazione, se v podobě tří vertikálních křišťálových stromů a jednoho horizontálního kmene ve smaragdově zářivém uranovém skle navrací k otázkám podstaty lidské existence a hledání cesty v současném světě. Během sedmiměsíčního trvání benátského bienále zhlédlo Pleslovo dílo téměř sto padesát tisíc návštěvníků,“ uvádí kurátoři výstavy.

„Druhá část výstavy odhaluje nejaktuálnější polohu Pleslovy tvorby v médiu skla. Vizuálně nápadná skladba objektů intimnějšího charakteru ve tvarosloví divokých růží, ostrých trnů nebo řemeslných nástrojů je transformována do smyslných, subverzivních až zneklidňujících obrazů. Plesl vytváří tajemné a snové krajiny, které postihují umělcovo chápaní klasických kategorií dějin umění. Podoba instalace však nepřipouští romantickou dikci a je striktním výrazem současného uvažování o daném médiu. Poprvé jsou prezentovány kresby, jež Plesl chápe jako legitimní součást své tvorby. Vyjevují monumentální sochařské gesto a zároveň v sobě nesou světelné kvality a paměť papíru,“ dodávají.

Výstava se z Benátek přiblížila českým návštěvníkům a nabízí jim pohled na světově unikátní výtvory vyrobené technologií taveného skla Vitrum Vivum. Navržená je tak, že umožňuje vyrábět doposud nevídaně velké skleněné plastiky. Rony Plesl je první, který tuto náročnou technologii využil a popularizoval. Oproti Benátkám a výstavě v kostele nabízí pak pražské muzejní prostředí také možnost odlišného nasvícení a jiného, specifičtějšího působení samotných děl.

Čtěte další články na téma Rony Pleslvýstava

Foto: Anna Pleslová a Petr Krejčí
Zdroj: Museum Kampa