7. ledna 2024 –– události –– Ondřej Krynek

České kreativní Lunchmeat Studio představuje do 19. ledna v Kunstrhalle Praha multimediální expozici s názvem The Grief of Misfit Cathedrals. Zaměřená je na fenomén opuštěných industriálních objektů, které zajímavým způsobem mapují a formou projekcí přibližují jejich stav, krásu, monumentálnost i nemožnost opomenutí. Samotnou expozici potom doplňují desítky kamenů lemující cestu návštěvníků.

„Jejich monumentální betonové skelety dominují okolní krajině a svým měřítkem a proporcemi připomínají starou sakrální architekturu. Ve své prázdnotě neúprosně zrcadlí plynutí času a působení nejrůznějších socio-ekonomických sil a vlivů, vepsaných do jejich současného stavu. Melancholická atmosféra imerzivního filmového formátu, umocněného vícekanálovým prostorovým zvukem, dává pocítit inspiraci japonským konceptem mono no aware, neboli smířením se s pomíjivostí věcí a spatřováním krásy v zániku. Podobná emoce proniká i díly evropského romantismu, jejichž děj se často odehrává na pozadí antických nebo středověkých ruin,“ uvádí kurátorka Iva Polanecká.

„Lineární experimentální projekt z dílny Lunchmeat Studia je formálně vystavěný na technicky precizních 3D skenech míst přežívajících mimo rytmus města. Jejich křehká a zároveň lehce surová krása tak zůstává uchována navzdory postupující entropii. Výsledná audiovizuální instalace pak otvírá mimo jiné otázky spojené s pamětí místa, estetickou hodnotou rozpadu nebo současnou proměnou kulturní krajiny,“ dodává.

Čtěte další články na téma výstavaudálosti

Foto: Vojtěch Veškrna
Zdroj: Kunsthalle Praha a Lunchmeat Studio