9. října 2023 –– architektura –– Ondřej Krynek

Úchvatná stavba Automatických mlýnů v Pardubicích, kterou jako svou první stavbu navrhl v roce 1909 slavný Josef Gočár, se kompletně otevřela veřejnosti. Na břehu řeky stojící Národní kulturní památka, která byla v provozu více jak 100 let do roku 2013, se proměnila na galerie a vzdělávací centrum. Areál bude v příštích několika letech ještě rozšířen o druhou etapu.

„Od roku 2016 prochází mlýnský brownfield díky iniciativě Mariany a Lukáše Smetanových, a od roku 2019 pod hlavičkou jejich rodinné Nadace Automatické mlýny, proměnou na moderní kulturně-společenskou městskou čtvrť. Automatické mlýny jsou ojedinělým příkladem partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Na proměně celého areálu a přilehlých veřejných prostranství se nyní podílí Pardubický kraj (Gočárova galerie) i Statutární město Pardubice (GAMPA, Sféra),“ uvádí zástupci Automatických mlýnů.

„V první etapě přestavby areálu, v letech 2019–2023, se veřejnosti otevírají čtyři budovy, park před hlavní mlýnskou budovou a nové vnitřní náměstí. Návrhy těchto staveb pocházejí od předních českých architektonických ateliérů: Transat architekti (Gočárova galerie), Šépka architekti (Sféra, GAMPA a veřejná prostranství) a Prokš Přikryl architekti (Nadace AM / Silo),“ dodávají k již realizované první etapě, která vyvrcholila otevřením galerie a následným otevřením celého komplexu.

Projekt revitalizace Automatických mlýnů je sice u konce, ale projekt tímto nekončí. Do tří let se má areál rozšířit o tři další objekty. Budou sloužit jako bytové domy a komerční jednotky, chybět nemá občanská vybavenost. Projekt navrhuje ateliér Zette. Výsledkem by měla být živá kulturně-společensko-obytná čtvrť v srdci Pardubic.

Čtěte další články na téma Pardubicekonverze

Foto: Tomáš Kubelka
Zdroj: Automatické mlýny