8. října 2010 –– události –– Pavel Dvořák

V rámci letošní přehlídky Designblok 2010 se poprvé představuje Fakulta multimediálních komunikací z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Společně se prezentují tři ateliéry Ústavu produktového a prostorového designu a to ateliér Design skla, Průmyslový design a ateliér Prostorové tvorby.

Společným tématem expozice jsou světelné a skleněné objekty. Křehkost skla a hra světla. Celá expozice je navržena jako scéna, přičemž místností prochází pomyslná vlna z dřevěných latí, na které jsou instalovány vystavované exponáty. Ty vynikají v kontrastu se surovým dřevem a navíc jsou bodově nasvíceny, čímž vzniká zajímavá hra se stíny a vyniká křehkost skla.

I když se celá expozice jeví jako monolit, není tomu tak. Je důmyslně sestavená z předem připravených systémově kladených roštů a utváří tak intimní prostor pro umístění exponátů. Autoři expozice jsou studenti třetího ročníku ateliéru Prostorové tvorby Tomáš Jaroš, Klára Hubáčková a Petra Vojtasíková.

Studenti ateliéru Průmyslového designu zde představují kolekci stolních a závěsných svítidel s možností mechanické regulace intenzity světla. Atelier Design skla se na přehlídce Desingblok 2010 prezentuje užitými nápojovými soubory na vodu, ale představuje také volnou skleněnou plastiku.

Eliška Frydrychová ve své drobné plastice Zlín v kostce, vyjadřuje setkání skla a režného zdiva, které je pro Zlín tak charakteristické. Student David Valner ve svém objektu Stalagnit balancuje s hutní sklovinou a principem vrstvení a vytváří tak jakýsi vysoce estetický krápník. Instalaci si můžete prohlédnout až do neděle ve čtvrtém patře Superstudia Bubenská 1.

Sledujte každodenní zpravodajství z přehlídky Designblok 2010

Foto: FMK UTBOndřej Lazar Krynek
Zdroj:
FMK UTB