16. srpna 2012 –– události –– Kristýna Melichárková

Stanislav Vajce, jenž od svého mládí žije v Německu, připravil pro své rodné město Kroměříž nevšední výstavu s názvem Actis Effector neboli Tvořeno světlem. Expozici, která mění prostor a posouvá čas, jak zní její oficiální podtitul, je možno zhlédnout do 26. srpna 2012 na netradičním místě v rotundě v Květné zahradě v Kroměříži.

Hlavní myšlenkou celého projektu je propojit moderní umění, které využívá nejnovější LED technologie, LCD obrazovky a interaktivní zařízení s historickou stavbou rotundy v barokní Květné zahradě, v níž je projekt zrealizován. Jedná se o velmi moderní a čím dál tím častěji se rozšiřující trend, objevující se nejen u nás, ale i ve Francii, Německu či Velké Británii. Stanislav Vajce je německý umělec a designér pocházející z umělecké rodiny. Zaměřuje se právě na práci s tímto soudobým uměním a snaží se ho co nejvíce propagovat a rozšiřovat.

Pojem, jenž se s výstavou pojí nejvíce, je interaktivita. Prostor expozice je tvořen exponáty, které reagují na každého návštěvníka. Tím nejvýraznějším prvkem jsou takzvané LED-RGB strips neboli světelné pásy, které jsou umístěny po obvodu celé rotundy. Tyto pásy reagují tak, že mění barvu podle vzdálenosti jednotlivých diváků. Tímto autor návštěvníkům nabízí možnost, aby si zkusili různě pozměnit prostor rotundy a zaplnili ho světlem.

Prostor zaplnilo mnoho dalších interaktivních zařízení. Jedná se například o Virtuální portrét biskupa Karla II. Lichtensteina, který převádí tohoto zakladatele rotundy do trojrozměrné podoby a snaží se ho tak oživit. Dalším exponátem jsou Mechanauti. „Jsou to malé mechanické jednotky, které se pohybují v uzavřené sféře dvou sítí, z nichž stahují svou energii. Dokonalá vzájemná výměna dat a zabudované senzory v každé jednotce jim umožňují společnou komunikaci a vzájemnou reakci,“ dodává autor.

Na výstavě potkáme mnoho dalších LED obrazů i obrazovku s názvem Ty měnící se na základě pohybu a gest diváků. Vajce do rotundy umístil i hudební nástroj z jeho vlastní dílny a do chodu je vždy uveden automatem, který udává i melodii pro celý nástroj. Actis Effector navazuje na obdobnou výstavu Orbis Pictus z roku 2007, jež si vysloužila obrovský ohlas a velmi početnou návštěvnost.

DesignVid.cz nabízí video Podívejte se na pozvánku na výstavu Actis Effector

Čtěte všechny články na téma výstava

Foto a zdroj: Stanislav VajceActis Effector