10. listopadu 2013 –– události –– Barbora Heroldová

Experiment s veřejným prostorem, který se odehrál v Cricklewoodu, oživil kulturu poklidné části severozápadního Londýna a naplnil-li alespoň zčásti svůj cíl, rozvířil dynamiku lokality i diskusi o tom, je-li tohle místo opravdu místem pro lidi, v poslední době tolik oživované otázce. Na jeho značku byla pasována roztomilá i mírně šokující toulavá radnice na kolečkách.

Součástí celé akce trvající dva měsíce, byla řada kulturních akcí, uspořádaných v neobvyklých, zpravidla přehlížených a ne plně využívaných prostorách. Autoři se tak snažili nabídnout odpověď na otázku, co by se stalo, kdyby měl Cricklewood, místo bez knihovny nebo třeba laviček, odpovídající veřejné prostory. Zjevně by to mohl být pouliční tanec, psí přehlídky, filmové promítání či různé umělecké happeningy.

V popředí nehledejte nikoho jiného než cyklistu. Ostatně byť jsou těžištěm akce spíše setkávací prostory, vynechat z konceptu této jedinečné akce městskou cyklistiku by bylo pravděpodobně velmi neoprávněné. Právě za pedály poháněným strojem se objevovalo ono unikátní instantní náměstí. Criclewood, obec posmutnělá jeho absencí, tak dostalo šanci něco si užít a současně zviditelnit i zrelativizovat své nedostatky.

Snahu pobídnout lidi ke společné řeči pomocí proměn prostoru má v tomto případě na svědomí souhra Spacemakers, Studia Hato a studia Kieren Jones; první zasazující se více o aktivistickou stránku věcí,  další pak o tu designovou. Hato uspořádalo pro komunitu v Cricklewood speciální workshop, kde obyvatelé sami vymýšleli pravidla fungování jejich lokality a tvořili pro ně vlastní značky a cedule. Bezesporu inspirativní cesta k probouzení sousedského a urbanistického entuziasmu.

Čtěte další články na téma Velká BritánieLondýn

Foto a zdroj: Studio Hato